Regulamin Programu Partnerskiego
24803
page-template-default,page,page-id-24803,wp-custom-logo,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.0,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Regulamin Programu Partnerskiego Projekt-Kariera

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Projekt-Kariera („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Projekt-Kariera zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji stowarzyszonej uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własne ryzyko.

 

Warunki

 • Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Aby zostać partnerem, musisz mieszkać na terenie Unii Europejskiej.
 • Aby zostać partnerem, musisz prowadzić działalność gospodarczą, aby móc wystawić fakturę za polecenia.
 • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
 • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – jedno logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Projekt-Kariera nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
 • Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów prawnych (w tym między innymi praw autorskich).
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Projekt-Kariera.

 

Linki / grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Udostępnimy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Projekt-Kariera. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a Projekt-Kariera. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a Projekt-Kariera prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Łącza do Projekt-Kariera umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty łączy, są nazywane „Łączami specjalnymi”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Projekt-Kariera, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie ciebie lub kogoś, kogo odwołujesz się do użycia linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

 

Opłaty za polecenia / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji na https://projekt-kariera.pl i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje od biznesu generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 100 PLN dochodu partnera. Jeśli twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 100 PLN, prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie kont, które przekroczyły próg 100 PLN.

 

Identyfikacja siebie jako Partnera Projekt-Kariera

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować wypowiedzenie programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że rozwijasz nasze produkty, twierdzić, że należysz do Projekt-Kariera ani wyrażać, ani sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą Umowę (w tym przez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, wspieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne przyczyny).

Nie możesz kupować produktów poprzez linki partnerskie na własny użytek. Takie zakupy mogą spowodować (według własnego uznania) wstrzymanie opłat za polecenie i / lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.

 

Harmonogram płatności

Wypłata następuje każdorazowo po przekroczeniu zarobku 100 PLN na życzenie Partnera na podstawie wystawionej przez niego faktury, na wskazane konto bankowe.

 

Definicja Klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ zmiany cen mogą wpływać na Produkty wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów w witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

 

Twoje obowiązki

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawią się na Twojej stronie. Na przykład będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na ciebie przez osobę trzecią, która hostuje twoją stronę)
– Dokładność, prawda i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach specjalnych lub powiązane z nimi)
– Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy i zbieramy informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

 

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który ma jurysdykcję nad tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, w tym RODO, które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym przepisy antyspamowe.

 

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://projekt-kariera.pl, a także wszystkie nasze znaki handlowe, strój handlowy i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na podstawie niniejszego Regulaminu lub w związku z Programem. Projekt-Kariera zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Projekt-Kariera wypłaci wszelkie zaległe zarobki.

 

Przepisy końcowe

Projekt-Kariera, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Projekt-Kariera z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także przepadek i rezygnację ze wszystkich potencjalnych lub płatnych prowizji na Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Projekt-Kariera zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

 

Relacja stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie składasz żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z niczym w tej sekcji.

 

Odpowiedzialność

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

 

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie oświadczamy, że działalność Projekt-Kariera będzie nieprzerwana lub wolna od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

 

Spory

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub twoich relacji z nami lub z naszymi podmiotami powiązanymi będą podlegać poufnemu procesowi, z wyjątkiem przypadków, w których naruszysz w jakikolwiek sposób lub grozisz naruszeniem naszych praw własności intelektualnej. Możemy ubiegać się o nakaz sądowy lub inną odpowiednią ulgę w dowolnym sądzie właściwym dla Projekt-Kariera. Spór na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony na zasadach obowiązującego prawa. Wyrok sądu jest wiążący.

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Projekt-Kariera jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a Projekt-Kariera i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Projekt-Kariera (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).