Regulamin sklepu
22891
page-template-default,page,page-id-22891,wp-custom-logo,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.0,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

REGULAMIN sklepu internetowego

MALGORZATA DOMINIKA WOLSKA

na stronie projekt-kariera.pl

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego ma na celu przedstawienie informacji o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na moje usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

Właścicielką sklep jest Małgorzata Dominika Wolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malgorzata Dominika Wolska” z siedzibą w Hiszpanii, Caleta de Fuste (35-610), ul. Jardines de Guize 37, posługującej się numerem NIP: ES X5812331R

W każdej chwili możesz skontaktować się ze sklepem wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@projekt-kariera.pl

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.projekt-kariera.pl/regulamin-sklepu/,
 2. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://www.projekt-kariera.pl/sklep
 3. SprzedającyMałgorzata Dominika Wolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malgorzata Dominika Wolska” z siedzibą w Hiszpanii, Caleta de Fuste (35-610), ul. Jardines de Guize 37, posługującej się numerem NIP: ES X5812331R
 4. Usługodawca Małgorzata Dominika Wolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malgorzata Dominika Wolska” z siedzibą w Hiszpanii, Caleta de Fuste (35-610), ul. Jardines de Guize 37, posługującej się numerem NIP: ES X5812331R
 5. Kupujący / Klient / Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 6. Konsument – osoba fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem projekt-kariera.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt lub Usługę.
 8. Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem projekt-kariera.pl.
 9. Usługa
 10. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym szkolenia, webinary, ebooki, książki, etc.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta realizowana drogą elektroniczną: konsultacje, sesje coachingowe, szkolenia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), analiza CV. profili w biznesowych mediach społecznościowych, redagowanie tekstów, etc.
 12. Konsultacja – oznacza usługę oferowaną przez Sprzedającego, w trakcie której omawiane są kwestie związane z tematyką strony zgodnie z ustaleniami z Kupującym. Konsultacje realizowane są telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Zoom, Skype, Whatsapp).
 13. Pakiety usług– oznacza zestaw usług zgodnie z ofertą zamieszczoną w sklepie internetowym.
 14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, którą świadczy Sprzedający za pomocą poczty elektronicznej, dzięki której możliwe jest subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie przez Klientów drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji, m.in. o nowościach, promocjach i wskazówkach związanych z tematyką strony.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 17. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 18. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in., adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedającego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedającym umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedający będzie świadczyć na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedającego. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego.
 6. Usługi newslettera świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 7. Usługi zawierane za pośrednictwem Sklepu na konsultacje, pakiety tematyczne oraz produkty elektroniczne są odpłatne i stanowią umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@projekt-kariera.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku konsultacji – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedającemu na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedający udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

 

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 3. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6
Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, webinar, szkolenie online, itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

§ 7
Usługi elektroniczne

 1. Konsultacje oferowane przez Sprzedającego i oferowane w sklepie internetowym są płatne.
 2. Długość konsultacji zgodnie z wykupioną usługą wynosi między 30 a 90 minut.
 3. Jeśli Klient zakupi więcej niż jedną konsultację czas konsultacji się sumuje i na życzenie klienta może zostać wykorzystany jednorazowo.
 4. Czas Konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Klienta Usługi.
 5. Konsultacje odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 – 17:30 lub sporadycznie w soboty, po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości.
 6. Terminy konsultacji są ustalane z Klientem indywidualnie po złożeniu Zamówienia.
 7. W przypadku konieczności zmiany daty konsultacji przez Klienta – Klient jest zobowiązany do poinformowania o zmianie droga mailową lub telefoniczną nie później niż na 24h przed ustalonym terminem konsultacji.
 8. W przypadku konieczności zmiany daty konsultacji przez Usługodawcę Klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli zmiana będzie kolidowała z terminami Klienta i Klient zrezygnuje z dalszej realizacji usługi otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania konsultacji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin konsultacji.
 10. Kupujący może wykorzystać zakupione konsultacje lub pakiety usług w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności
 11. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji Usługi z powodu niezależnego od Sprzedającego.
 12. Sprzedający rozpoczyna realizację usług na rzecz Klienta po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę lub pakiet usług.
 13. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Klienta w formie pisemnej lub ustnej.
 14. Klient zobowiązany jest do podania takich danych jak: imię i nazwisko, adresu zamieszkania, adres e‑mail oraz numer telefonu.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 

§ 8
Technikalia

 1. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o aktualność oprogramowania niezbędnego do realizacji usługi oraz o dostęp do Internetu.
 2. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Zoom, Skype lub Whatsapp) lub telefonicznie. Połączenie telefoniczne odbywa się na koszt Klienta.
 3. Do korzystania ze strony internetowej oraz sklepu internetowego Sprzedającego poleca się korzystania z przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox.
 4. Do przygotowania plików, a w szczególności dokumentów aplikacyjnych takich jak CV oraz list motywacyjny oraz do realizacji usługi Analiza CV Sprzedający używa najnowszej wersji oprogramowania MS Office / MS Word.
 5. Usługodawca wysyła do Klienta dokumenty aplikacyjne w edytowalnych plikach z rozszerzeniem .docx. Klient zobowiązuje się do posiadania aktualnego oprogramowania umożliwiającego odczytanie przesłanych plików, Usługodawca nie dostosowuje dokumentów do oprogramowania Klienta ( starszych wersji MS Word, Pages, OpenOffice czy innych). Brak czytelności dokumentu lub formy graficznej wynikającej z różnicy oprogramowania lub nie posiadania możliwości odczytania przesłanego pliku nie może być podstawą do reklamacji.
 6. Wszelkie materiały dydaktyczne przesyłane są w formacie pliku .pdf.
 7. Usługodawca posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Sklepu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu. Brak włączonej obsługi plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Sklepu.

 

§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 10
Odstąpienie od umowy Kupującego

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę usługi lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W przypadku niezadowolenia z realizowanych Usług, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projekt-kariera.pl/regulamin/

 

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Kupujący może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez hiszpański sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Kupujących, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020.